Om UL-B certifikat på Örebro Flygklubb

UL-B (ultralätt, flygplan klass B) är ett tvåsitsigt flygplan med en max startvikt av 450 kg, det måste klara att flyga fullt manövrerbart med maxvikt och fullt utfälld klaff ned till 35 knop/65 km/h. Många nyare UL-B flygplan har en inmonterad räddningsskärm som kan utlösas från cockpit i händelse av nöd, flygplanet dalar då nedåt hängande i sin fallskärm med pilot och passagerare kvar i cockpit. Dessa UL-B flygplan får väga 472,5 kg. Det finns även UL-B flygplan med flottörer för vattenlandning, dessa kräver en tilläggsutbildning. Motorerna är vanligtvis Rotax 912 fyrcylindriga vattenkylda motorer på 80-100 hp som är mycket driftsäkra, bränslesnåla och drivspå flygbensin 91/96 UL (oblyad).

Vad krävs, och hur sker utbildning fram till certifikat ut?

Minst 16 år fyllda utan övre åldersgräns. Ett utdrag från belastningsregistret (hanteras av KSAK centralt), elevtillstånd som söks via transportstyrelsen, medicinskt intyg från flygläkare (krävs att det är en specialistläkare inom flygmedicin som utfärdar ett s.k. ”Medical Class B”), språkkrav svenska och/eller engelska. Engelska är frivilligt men då är flygningen begränsad till inom Sverige.

Utbildningen är på ca 80 lärarledda teoritimmar enligt läroplan fastställd av KSAK (Kungliga Svenska Aeroklubben) som är den centrala flygskolan. Åtta olika flygteoretiska ämnen gås igenom där varje ämne avslutas med ett prov. Du kommer att få hjälp och stöd under denna period men det krävs tid för självstudier! Samtliga ämnen måste vara godkända innan uppflygning sker. Teorin sker parallellt med den praktiska flygningen. Ämnena är till för att lära dig reglerna om flygning och ge dig kunskap i ämnen som är relevanta för att bli en trygg pilot. (Att flyga är en mycket reglerad verksamhet där du som pilot och befälhavare förväntas veta vilka regler som styr luftfarten så att inga incidenter eller olyckor sker). Den totala kostnaden fram till certifikat är individuell och sprids under din utbildning. Minsta utbildningskostnad är ca 52.000 kr. De största kostnadsposterna är i början av utbildningen då kurslitteraturen, teori, elevtillstånd och läkarundersökning skall göras. Flygplanshyran och lärararvodet betalar du allteftersom utbildningen fortgår. För att få flygcertifikat krävs ett godkänt medicinskt intyg och för att få flyga EK krävs ett elevtillstånd från transportstyrelsen. Klubben hjälper dig med detta. Skulle du inte få tillstånd eller klara läkarundersökningen betalas inte genomförda delar av utbildningen tillbaka. Du kan börja med en provlektion som du får tillgodoräkna dig i utbildningen.

De teoretiska huvudämnena är:

  1. Meteorologi

  2. Navigering

  3. Genomförande och planering av flygningar

  4. Allmän luftfartygskunskap

  5. Flygningens grundprinciper

  6. Radiotelefoni

  7. Luftfartsystem och operativa procedurer UL

  8. Människans förutsättningar och begränsningar

Den grundläggande praktiska flygutbildningsdelen består av 20 olika flygövningar/lektioner. Minsta utbildningsflygtid är 20 timmar. Du kommer redan från första lektionen flyga själv under din instruktörs handledning. Innan du får flyga din första EK (enkelkommando) måste du ha flugit minst 10 timmar med din instruktör som ser till att du har den nödvändiga träningen och kunskapen. Du får då flyga helt ensam medan din instruktör står på marken och iakttar dig. ”Sin första EK är något som alla piloter kommer ihåg”. Du kommer att få flyga alltmera själv och längre bort från flygfältet. I slutet på utbildningen flyger du en EK-navigationsrunda med landning på annan flygplats. Vanligtvis brukar den praktiska flygdelen ta 20-30 timmar. Avslutningsvis när din instruktör anser dig mogen, gör du en uppflygning för en kontrollant för att få certifikatbehörigheten.

När flygcertifikatet är klart

Som nybliven UL-B pilot måste du flyga 10 timmar EK efter godkänd uppflygning och genomfört minst 3 starter och landningar de senaste 90 dagarna innan du får ta med passagerare (sk PAX). Vill du flyga andra UL-B modeller krävs det inflygning på respektive modell samt ett tekniskt prov (sker via UL-instruktör). Du får flyga i VFR väderförhållanden under dager (Visuella Flygregler). Det är inte tillåtet att flyga under mörker med UL. Du måste föra en personlig flygdag-
bok (logbook).

Certifikatet gäller i två-årsintervaller med en minimum flygtid senaste året på 12 timmar samt utfört 12 starter och landningar på aktuell modell. Vid varje tvåårsperiod genomförs en PC med UL-instruktör (Proficiency Check) för att behålla behörigheten. Du måste också ha ett godkänt medical (det medicinska intyget) som beroende på ålder gäller fem, två eller ett år. Du kan flyga inom Sveriges gränser eller utomlands, du avgör själv vad du vill göra. Inom Sverige är det valfritt att prata svenska eller engelska i flygradion. För att få flyga utomlands krävs engelska.

Flygplan hyrs vanligtvis på den klubb du tillhör, du kan tillhöra flera klubbar samtidigt.

Följ oss även på

Kontakt

Telefon 019-24 10 20

Epost info@orebroflygklubb.se

Webb www.orebroflygklubb.se

Besöksadress Flygfältsvägen 4A

Postadress Örebro flygplats, 705 94 Örebro