Kontakt

Telefon 019-24 10 20

Epost info@orebroflygklubb.se

Webb www.orebroflygklubb.se

Besöksadress Flygfältsvägen 4A

Postadress 705 94 Örebro

Gå till MyWebLog

STYRELSE

Ordförande
Dennis Ehlin

Sekreterare
Magnus Andersson

Kassör
Mats Forsberg

Övriga ledamöter
Rick Andersson
Joel Andersson
Tomas Eckervall
Emil Drugge

Suppleanter
Henrik Karlsson
Tomas Rohlén

Revisorer
Daniel Nylund
Ivar Fernemo

Valberedning
Sten Lang
Anders Gruvald
Peter Nilsson

Följ oss även på

Kontakt

Telefon 019-24 10 20

Epost info@orebroflygklubb.se

Webb www.orebroflygklubb.se

Besöksadress Flygfältsvägen 4A

Postadress Örebro flygplats, 705 94 Örebro